หมวด : ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง Basic Human Subject Protection Course
โดย : ยงยุทธ บ่อแก้ว วันที่ : 4 กันยายน 2560 เปิด : 956 ครั้ง

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง Basic Human Subject Protection Course

วันในพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ตึกสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU-RREC) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์