หมวด : ประจำปีงบประมาณ 2559

ฝึกอบรมเรื่อง หลักจริยธรรมและการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
โดย : ยงยุทธ บ่อแก้ว วันที่ : 4 กันยายน 2560 เปิด : 933 ครั้ง


โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง หลักจริยธรรมและการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection Course) วันในพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว หอประชุมทีปังกรรัศมีโขติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU-RREC) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร