ภาพกิจกรรม

Select :


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ฝึกอบรม Basic Human Protection Course
[4 กันยายน 2560 : view 592]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง Basic Human Subject Protection Course
[4 กันยายน 2560 : view 782]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ฝึกอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ขั้นพื้นฐาน
[4 กันยายน 2560 : view 653]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ฝึกอบรมเรื่อง หลักจริยธรรมและการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
[4 กันยายน 2560 : view 760]