การฝึกอบรมออนไลน์ที่คณะกรรมการฯ ยอมรับ

ผู้เขียนข่าว : ยงยุทธ บ่อแก้ว
  • 5 กันยายน 2560
  • เปิดอ่าน 1516 ครั้ง

การฝึกอบรมออนไลน์ที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวรยอมรับ มีดังนี้