การขอรับรองคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้เขียนข่าว : ยงยุทธ บ่อแก้ว
  • 1 กันยายน 2560
  • เปิดอ่าน 413 ครั้ง

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีกำหนดการขอรับรองคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จาก National Ethics Committee Accreditation System in Thailand (NECAST) ในระหว่างวันที่ 6 - 9 กันยายน 2560 ณ อาคารมหาธรรมราชา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก